Olymp Trade Genel Risk Uyarısı

Olymp Trade Genel Risk Uyarısı

Olymp Trade Genel Risk Uyarısı

Olymp Trade Genel Risk Uyarısı: Tüm Müşteriler ve Potansiyel Müşteriler, Web Sitesinde veya yatırım platformunda kayıt işlemlerini tamamlamadan ve anlaşmaya başlamadan önce bu risk açıklamasını dikkatle incelemelidir.

Bu Risk Uyarısı Açıklanmasının (bundan böyle – Açıklama) amacı, finansal piyasalarda işlem yapmakla ilgili riskler hakkında Müşteriye bilgi vermek ve özellikle opsiyon işlemlerinin getirebileceği finansal kayıp ve ilgili riskler hakkında Müşteriyi uyarmaktır. Bu Açıklamada verilen risklerin listesi, söz konusu işlemleri gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek olası çeşitli durumlardan ötürü kapsamlı değildir. Bu açıklama bilgi amaçlıdır. Opsiyon işlemlerinin riskleriyle ilgili bir genel açıklama yapmak içindir.

1. Müşteri opsiyon işlemlerinin spekülatif ve oldukça riskli yatırımlar olduğunu kabul eder ve bunlar sadece aşağıdaki yatırımcılar için uygundur:
– ekonomik, huhuki ve diğer riskleri üstlenmeye hazır ve anlayan,
– Mali durumu, finansal kaynakları ve yükümlülükleri göz önünde bulundurularak, yatırım yapılan miktarı kaybetme riskini göze alan,
Opsiyon işlemlerinin ne olduğunu anlamaya yetecek bilgiye sahip olmak,
Şirket, opsiyonlarla ilgili müşteriye herhangi bir tavsiye veya bilgi sunmayacak ve herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeyecektir. Müşteri, yatırım stratejisi ve spesifik eylemler konusunda, kendi pazarı anlayışı bilgisine dayanarak veya Şirkete bağlı olmayan bağımsız mali danışmanlara dayanarak karar verecektir.
Opsiyon işlemleri türev bir finansal enstrümandır ve fiyatları bağlı oldukları varlık / piyasa fiyatlarına(örneğin, para birimi, hisse senedi endeksleri, hisse senetleri, metaller, vadeli işlemler, vb.) bağlıdır. Bu nedenle, Müşterinin ilgili temel aktif/ piyasa yatırımıyla ilgili riskleri anlaması son derece önemlidir.
Bu risklerden bazıları şunlardır:
-Oynaklık – belirli aktif/piyasa fiyatındaki dalgalanmalar istikrarsız ve tahmin edilemez olabilir. Bu gerçek Müşterinin finansal sonuçları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Piyasa oynaklığını anlamak, Müşterinin potansiyel kazançlarını analiz etmesini ve bir yatırım stratejisi geliştirmesini sağlar.
– Piyasa dalgalanması – belirli aktif fiyatının bir seviyeden diğerine ani bir şekilde değişmesi. Çeşitli faktörler keskin değişikliklere (örneğin, ekonomik olaylar veya piyasa anonsları) neden olabilir. Bu faktörler, piyasa açık ya da kapalı olduğunda ortaya çıkabilir. Bu tür olaylar, piyasa kapatıldığında ortaya çıktığı zaman, piyasa açıldığında bu faktörden etkilenen belirli aktif için fiyat, piyasanın kapandığı andaki belirli aktif fiyatı ile önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Kırlı durumu kapatmak mümkün olmayabilir. Bu önemli kayba veya kâra neden olabilir.
-Likidite: Opsiyonların ekonomik değeri, ilgili piyasadaki arz talep durumunun değişimi, hükümet, tarımsal, ticari ve ticari program ve stratejiler, ulusal ve uluslararası politik ve ekonomik olaylar ve genel psikolojik eğilimler de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmayan birçok faktöre bağlı olabilir. Piyasa koşulları çok kısa sürede önemli ölçüde değişebilir ve bu nedenle, bazı pazar koşullarında, Müşterinin beklenen kârı elde etmesi imkansız olabilir.

2. Müşteri, işlemleri gerçekleştirmek için kullandığı,elektrik, elektronik ve diğer sistemlere arıza, kesinti, bağlantı kesilmesi iletişim, ilişkin üçüncü şahısların arıza, kesinti, bağlantı kesilmesi veya kötü niyetli saldırılarına ilişkin mali kayıp riskini üstlenir.
Diğer risklerin yanı sıra, Müşteri, aşağıdakilerin yol açtığı kayıp risklerini üstlenir:
– Müşteri’nin veya Müşterinin iletişim servis sağlayıcısı (özellikle sesli iletişim) tarafında güç ve / veya ekipman arızası;
– Müşterinin sağlayıcı ve tedarikçisinin (iletişim hizmeti sağlayıcısı) ve Müşterinin sunucusunun iletişimi için kullanılan iletişim kanallarının fiziksel olarak hasar görmesi (veya tahrip edilmesi);
– Müşteri tarafından kullanılan kanallar yoluyla aktarımın başarısızlığı (son derece düşük kalite) veya Müşteri tarafından kullanılan tedarikçi veya iletişim hizmeti sağlayıcısı (özellikle sesli iletişim) tarafından kullanılan kanallar;
– Müşteri tarafından Şirketten gelen mesajların zamanında alınmasını sağlamayan makbuz veya iletişim kanalları, ekipman ve yazılımların kullanılması;
– Şirket tarafından kullanılan kanallar yoluyla iletişimde başarısızlık (son derece düşük kalite), özellikle üçüncü şahıslar tarafından iletişim kanallarına verilen fiziksel hasar(yıkım).

3. Müşteri, anlaşma yapma ile ilgili faaliyetlerinin, donanım, yazılım, sunucular, iletişim hatları ve İnternet’in başarısızlıkları da dahil olmak üzere ilgili risklere maruz kaldığını kabul eder. Bu tarz hatalar Müşterinin yapmış olduğu anlaşmaların yerine getirilmemesiyle sonuçlanabilir. Böyle bir hata durumunda Şirket sorumlu değildir.

4. Müşteri İnterneti kullanarak yatırım platformuna ve Şirket Web Sitesine girmesine yazılım ve donanımsal arızaların internet bağlantısı ve elektrik kesintisinin veya bilgisayar korsan saldırılarının etki edebileceğini anlar. Müşterinin Web Sitesine erişememesi, sipariş verme gecikmesi sonucu olarak ortaya Şirketin kontrolünün dışındaki doğabilecek diğer zarar, kayıp ve sorumluluklardan (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kayıp kazanç) Şirket sorumlu değildir.

5. Yatırım platformu aracılığıyla ticari işlemler yaparken, Müşteri, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek mali kayıp risklerini üstlenir.
Müşteri tarafından kullanılan aracın donanım ve yazılım hataları, cihaz arızaları ve kalitesiz telekomünikasyon hizmetleri;
Müşteri ekipmanının hatalı çalışması.

6. Müşteri, anormal piyasa koşullarında, müşterilerin taleplerinin işlenme süresinin artabileceğini kabul eder.

7. Müşteri, sunucuda bulunan istek/talep kuyruğunda sadece tek bir istek veya talep olabileceğini kabul eder. Yeni bir istek veya talep göndermeye yönelik herhangi bir girişim reddedilecektir.

8. Müşteri, kur dalgalanmalarının tek güvenilir bilgi kaynağı olarak Şirket sunucusunu kabul eder. Yatırım platformunda bulunan aktiflerin kur fiyatı, Müşteri tarafından güvenilir kur fiyatı olarak kabul edilemez çünkü Müşteri ve yatırım platformunun arasındaki istikrarsız bağlantı olması durumunda yatırım platformundaki aktif kurlarındaki bazı girdiler kayıp olabilir.

9. Müşteri, web tarayıcı penceresinin kapatılmasının, Şirket tarafından önceden alınan bir talebi veya bir iptal talebini işleme konmasını etkilemeyeceğini kabul eder.

10. Müşteri, bir önceki siparişin işlenmesi sonucu hakkında bilgi almadan, önceki siparişin tekrar gönderilmesi halinde planlanmamış işlem yapma riski üstlenir.

11. Müşteri, kendi hatası sebebiyle Şirketten herhangi bir mesaj almamasından veya gecikmesinden kaynaklanabilecek her türlü maddi kayıp riskini üstlenir.

12. Müşteri, şifrelenmemiş e-posta ile gönderilen bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunmasız olduğunu kabul eder.

13. Müşteri, Şirketten aldığı bilgilerin gizliliğini korumakla sorumludur ve üçüncü şahısların ticari hesaplarına yetkisiz erişime bağlı olarak meydana gelebilecek mali kayıplara maruz kalma riskini üstlenmektedir. Şirket, üçüncü şahısların Şirket veya başka herhangi bir tarafın Internet üzerinden veya iletişim ağı, telefon veya diğer elektronik araçla başka bir kişi aracılığıyla transfer sırasında meydana gelen, e-postalar, elektronik iletişim ve kişisel veriler dahil olmak üzere yetkisiz girişlerine karşı sorumlu olmayacaktır İletişim ağı, telefon veya diğer elektronik araçlar.

14. Müşteri, üstesinden gelinemeyen güç koşullarından (Mücbir Sebep), olaylardan olağanüstü durumlardan kaynaklanan maddi kayıplarla sınırlı olmaksızın (zarar) riskini üstlenir:
-grev, toplu isyan, sivil ayaklanma, terörist saldırısı, savaş, doğal afet, kaza, yangın, sel, fırtına, kasırga, karartma, iletişim, yazılım veya elektronik ekipman arızaları, Şirketin makul görüşüne göre, piyasanın veya piyasaların bir veya birkaç aracın dengesizleşmesine neden olması;
askıya alma, tasfiye veya Şirket tarafından baz alınan piyasanın kapanması veya herhangi bir olayın olmaması veya ayar kısıtlamaları veya özel veya standart dışı yatırım şartlarının oluşması, herhangi bir piyasada yapılan işlem veya buna bağlı herhangi bir olay.

15. Müşteri, finansal piyasalardaki işlemlerin (ve ilgili eylemlerin) yerine getirilmesinin, Müşterinin daimi ikametgahının bulunduğu ülkenin mevzuatı ile yasaklandığı veya sınırlandırıldığı durumlarda finansal ve diğer riskleri üstlenecektir.

16. Şirket, Müşterinin opsiyon işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin vergiye tabi tutulmayacağını veya vergilendirilmeyeceğini garanti etmez. Müşteri, anlaşmalara göre oluşabilecek vergi ve diğer masrafları ödemelerini yükleneceğini kabul eder. Şirket, herhangi bir işlem ile ilgili olarak müşteriye herhangi bir yasal, vergisel veya başka tavsiyeler vermeyecektir. Müşteri herhangi bir vergi yükümlülüğü alıp almayacağı konusunda şüphesi varsa, bağımsız bir uzmana danışacaktır.

17. Müşteri tarafından mevcut Müşteri Hesabına gönderilen veya Müşteri tarafından Web Sitesinden geri çekilen fonların gönderileceği üçüncü taraflarca gerçekleştirilecek eylemlerden veya başarısızlıklardan Şirket sorumlu değildir.

18. Şirket, zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşteriye bilgi amaçlı piyasa hakkında bilgi, tavsiye, haber, yorum veya diğer bilgileri sağlayabilir.
Bu durumda:
– Şirket bu tür bilgilerden sorumlu değildir;
– Şirket, bu bilgilerin doğruluğu, kesinliği ve eksiksizliği konusunda hiçbir garanti vermez;
– Bu bilgi yalnızca Müşterinin kendi yatırım kararlarını vermesini sağlamak için verilir ve yatırım tavsiyesi değildir;
– belge kişi veya kişi grubuyla ilgili bir kısıtlama içeriyorsa, Müşteri bu bilgileri bu kişiye veya kişi grubuna vermeyi reddeder.
Şirket, Müşteriye verilen bilginin zaman aşımına uğramamış olduğunu garanti etmez. Müşteri, karar verme aşamasında elde edilen bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak son kararı yine kendisi verecektir.
Şirket tarafından gönderilen bilgiler, Müşteriye önceden bildirilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya silinebilir.

19. Şirket, Müşteriye işlemlerin kârlılığı hakkında veya finans piyasasının mevcut durumuyla ilgili bilgi sağlamak dışında başka herhangi bir şekilde yatırım önerisinde bulunmaz. Şirketin işbu Sözleşme kapsamında Müşteriye sunduğu İşlem Sinyalleri bir teklif değildir ve aynı zamanda müşteriyi yatırım işlemleri yapmak veya işlem sonuçlandırmak için cesaretlendirici açık bir tavsiye yerine konmaz. Bunun yanı sıra Şirketin Müşteri ve üçüncü taraflara karşı sorumluluk taşıyacağı nesnellik ve güvenilirlikte değildir ve son olarak profesyonel danışmanlık niteliği taşımaz. Müşteri riski bizzat göze alarak işlemleri sonuçlandırır ve kendi yargısına dayanarak uygun kararları verir. Müşteri, Şirkete bir işlem yapmak için emir göndererek kendi bağımsız değerlendirme yetisi ve işlemlerle ilgili riskler hakkında yaptığı araştırmayla ilgili tüm yükümlülüğü üstlenir. Müşteri yeterli piyasa bilgisine sahip olduğunu, gerektiğinde profesyonel tavsiye aldığını ve tüm işlemlerin ederleri ve riskleriyle ilgili bizzat değerlendirme yapmak için yeterli deneyime sahip olduğunu taahhüt eder. Bir önceki cümledeki ifade hesaba katıldığında Şirket, Müşteriye; işlem yaparken ortaya çıkan risklerin kendi amaç ve finansal yeterliliği göz önüne alarak kabul edilebilir olup olmadığı hakkında etraflıca düşünmesini tavsiye eder. Bu Uyarı Müşterinin işlem yapmaktan(finansal türev araçlarıyla işlemler) caymasını değil ancak bu işlemleri gerçekleştirirken ilişkili olan riskleri değerlendirmesi ve Şirketle Sözleşmeye girilen kapsamda gerçekleştirilen bir strateji seçimine sorumlu bir şekilde yaklaşması için Müşteriye yardım etmeyi amaçlar.