Olymp Trade Ticari olmayan operasyonlar ve KPAM AML politikası

Olymp Trade Ticari olmayan operasyonlar ve KPAM AML politikası

Olymp Trade Ticari olmayan operasyonlar ve KPAM AML politikası

1.1. Olymp Trade Ticari olmayan operasyonlar ve KPAM AML politikası Bu Düzenleme FATF’ a (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu) uygun olarak geliştirilmiştir mali ihlallerle mücadele amaçlı önerilerle, kanun ihlallerini tespit etmek, önlemek ve yasa dışı kazançların yasalaştırılmasına karşı kanunlara uyulmasını sağlamak (kara para aklama) veya terörizmi finanse etmek ve Müşterinin Hesabından/Hesabına transfer prosedürü ve diğer ticari olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu Yönetmelik Şirket ve ödeme acenteleri dahil Şirketin tüm ortakları için geçerlidir.

1.2. Müşteri, yasal menşei, hukuki mülkiyet hakkı ve kendisine devredilen parayı Şirket Hesaplarına kullanma hakkını garanti etmektedir.

1.3. Müşteri aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder:
1.3.1. yasa dışı işlemi, mali dolandırıcılığı, kara para aklamayı ve cezai gelirlerin yasallaştırılmasını engellemeyi amaçlayan yasal düzenlemelere uymayı;
1.3.2. yasa dışı mali faaliyetleri ve herhangi bir yasa dışı işlemi doğrudan veya dolaylı olarak yapmaktan kaçınmayı;
1.3.3. mali dolandırıcıktan doğrudan veya dolaylı olarak kaçınmayı ve uluslararası kanunları ve yasal normları ihlal eden diğer eylemlerin yapmaktan kaçınmayı;
1.3.4. şirket hizmetlerini kullanarak kara para aklamanın önlenmesini ve cezai gelirlerin yasalaştırılmasını etkileyebilecek herhangi bir eylemden kaçınmayı;

1.4. Şirket, bu Tüzüğün 1,4. Bölümünde belirtilen ticari olmayan şüpheli işlemlerin niteliğini soruşturma ve bu işlemlerin nedenleri belirlenip soruşturma tamamlanıncaya kadar askıya alma hakkını saklı tutar.

1.5. Soruşturma sırasında, Şirket bu Tüzüğe istinaden, Müşteri’nin kimlik belgesini (pasaport, kimlik belgesi, ehliyet vb.), ikametgahını kanıtlayan belgeler, ödeme veya diğer belge ve banka kartlarının onaylanmasını, bunun yanı sıra Müşteri’nin mali durumunu kanıtlayan belgeleri talep etme hakkına sahiptir.

1.6. Ticari olmayan şüpheli işlemler tespit edilirse Şirket, aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
• Bu tür işlemlerin yapılmasını reddetmek;
• Şirketin takdirine bağlı olarak herhangi bir yöntemle Müşterinin Hesabından para çekilmesini kısıtlamak;
• Müşteri Hesabının ı hesaba ait ayrıntıları kullanarak Müşterinin Hesabından daha önce yatırılan fonları iade edilmesi;
• Müşterinin Hesabını kapatılması ve hizmetlerin daha fazla verilmemesi;
• Şüpheli bir ticari olmayan işlemle ilgili tüm komisyonların ve diğer masrafların Müşteri Hesabından düşürülmesi;
• Açık pozisyonları kapatan Müşteri, finansal sonucun sabitlenmesini sağlar;
• Müşteriye verilen bonusların Müşterinin Hesabından düşülmesi;
• Yatırım platformundaki tüm işlemlerin engellenmesi;
• Müşteri ile her türlü ilişkinin kesilmesi.
Bu liste kapsamlı değildir ve Şirketin takdirine bağlı olarak genişletilebilir.

1.7. Şüpheli ticari olmayan işlemleri gerçekleştirmeyi reddetmek ve yatırımla ilgili şüpheli işlemler tespit etmesi nedeniyle Müşteri ile olan ilişkilerin kesilmesi, Şirket’in yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu anlaşmanın hükümleri altında sorumluluğunun değildir.

1.8.Şirket, Müşterinin Hesabında on iki (1,8) ay boyunca herhangi bir işlem yapılmaması ve Hesaba para aktarmaması durumunda, Müşterinin Hesabını kapatma hakkına sahiptir.

1.9. Bu Düzenleme kamuya açıktır ve Şirket ile Müşteri arasında yapılan Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Düzenlemenin içeriği, herhangi bir ilgili kişinin talebiyle herhangi bir kısıtlama olmaksızın tebliğ edilmiştir.

1.10. Bu Düzenlemenin herhangi bir hükmü, Sözleşmenin belirli hükümleri ve Yatırım Dışı İşlemler ile ilgili Yönetmeliklerle çelişkiliyse, bu Tüzük hükümleri geçerli olacaktır. Bu gerçek, sözü edilen belgelerin diğer hükümlerinin geçersiz kılınmasına neden olmaz.

2.1. Ticari olmayan bir işlem,Şirket tarafından aşağıdaki durumlarda şüpheli olarak tanımlanabilir:
• Şirket, yatırım hesabında işlem yapılmayan transferlerin (müşterinin hesabına yatırılan mevduat, müşterinin hesabından çekilmesi mevduat) tespit etmesi durumunda;
• Şirket, ekonomik anlamda ve yasal amaçları belirgin olmayan, alışılmadık nitelikte bir işlem tespit etmesi durumunda;
• Şirket, para yasallaştırılmasına (kara para aklama) ya da terörizme yardım amaçlı işlemlere inanmak için mantıklı koşullar ortaya çıkması durumunda;
• Şirket tarafından belirlenen süre zarfında, Müşteri kendisini tanıtmak için bilgi vermediyse, güvenilmez bilgi verdiyse / veya verilen adresleri ve telefon numaralarını kullanarak Müşteri ile iletişime geçmek mümkün olmaması durumunda;
• Müşteriye lehtarın belirlenmesi için bilgi sağlanmamıştır, Müşterinin menfaati doğrultusunda davranan kişi (ticari olmayan işlemler gerçekleştirildiğinde özellikle bir acenta sözleşmesi, güven sözleşmesi, komisyon sözleşmesi ve yönetim anlaşması);
• Yanlış veya geçersiz belge ve kalitesiz belge (siyah-beyaz, okunamayan) verilmesi durumunda;
• Müşteri bir yararlanıcıyı (nihai faydalanıcı), yani müşterinin Şirketin talebi üzerine işlem yaptığı kişiyi (özellikle acente anlaşması çerçevesinde, vekalet belgesi, komisyon anlaşması ve ticari olmayan işlemlerde emanet yönetim anlaşması durumunda) tanımlamak için bilgi sağlamamıştır.
• Müşteri, Müşterinin mali durumu da dahil olmak üzere Şirket tarafından talep edilen herhangi bir bilgi ve belge sağlamamıştır.

2.2. Tüzüğün bu bölümünde belirtilen şüpheli işlemlerin tespiti ve göstergeleri için kriterler zorunlu ya da kapsamlı değildir. Ticari olmayan bir operasyon,Yönetmeliğin bu bölümünde resmi olarak belirlenmiş kriter ve göstergeler bulunmasa bile, işlemin niteliğini, bileşenlerini, katılımcı koşullarını ve Müşteri veya temsilcisi ile olan etkileşimini analiz ederek Şirket tarafından şüpheli olarak görülebilir. Bu tür işlemler, ticari olmayan işlemlerin günlük analizi aracılığıyla Şirketin sübjektif değerlendirmesine dayanarak tespit edilir.

2.3. Ticari olmayan şüpheli işlemler tespit edildiğinde, Müşteri ve ticari ve ticaret dışı işlemleri ile ilgili diğer faaliyetlerle ilgili kararları Şirket verir.

3.1. Klien dapat mentransfer dana ke rekening Klien setiap saat dalam mata uang yang diterima oleh Perusahaan di negara di mana Klien menyelesaikan operasi non-perdagangan. Uang Klien disimpan dalam rekening Perusahaan, termasuk dalam rekening terpisah yang dibuka atas nama Perusahaan untuk menyimpan uang Klien terpisah dari uang Perusahaan. Perusahaan melakukan semua pembayaran dan mentransfer informasi tagihan melalui saluran komunikasi yang terenkripsi yang sesuai dengan standar keamanan industri untuk melakukan pembayaran dan sesuai dengan ketenuan sistem pembayaran internasional. Menurut rekomendasi Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran, enkripsi pengiriman TLS 1.2 dan algoritma 256-BIT AES untuk pelapisan aplikasi digunakan untuk proteksi data pembeli.

3.2. Transaksi yang melibatkan transfer dana ke/dari rekening Klien diatur oleh Peraturan ini.

3.3. Klien sendiri yang bertanggung jawab atas kebenaran pembayaran yang ia lakukan. Jika rincian perbankan Perusahaan berubah, setelah rincian baru ini diterbitkan di Terminal Perdagangan, Klien sendiri yang akan bertanggung jawab untuk pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan rincian lama.

3.4. Setiap operasi non-perdagangan oleh Klien harus dikonfirmasi dengan entri di bagian terkait di Terminal Perdagangan. Klien diwajibkan untuk memantau keakuratan dan kebenaran informasi dari operasi non-perdagangan yang telah dilakukan dan jumlah saldo akun setiap hari; Klien juga harus memantau keakuratan dan kebenaran informasi yang ditampilkan pada bagian terkait di terminal perdagangan. Jika Klien menemukan adanya kesalahan pada catatan manapun dari transaksi yang berkaitan dengan non-perdagangan yang telah mereka lakukan, perbedaan jumlah saldo akun, atau masalah dengan informasi lain, Klien harus segera memberi tahu Perusahaan tentang kesalahan tersebut menggunakan informasi kontak yang dipublikasi di situs web Perusahaan.

3.5. Jika Klien Perusahaan tidak melakukan transaksi di terminal perdagangan yang mengakibatkan perubahan dalam saldo rekening Klien selama 6 bulan, Perusahaan berhak untuk mengenakan biaya berlangganan (komisi) untuk memberikan akses ke terminal perdagangan. Jumlah dan prosedur pemotongan biaya akan ditentukan oleh Perusahaan secara sepihak.

4.1. Müşteri, yalnızca Müşteri’nin Hesabı’ndaki fonları kullanarak Şirket’in hizmetleri için yapabilir. Müşteri’nin Hesabı’na Şirket’in Hesapları veya Şirket’in yetki verdiği Ödeme Acenteleri aracılığıyla para yatırılabilir. Yetkili Ödeme Acentelerinin listesi ve banka bilgileri Şirket tarafından ilan edilebilir.

4.2. Müşteri tarafından Şirket Hesaplarına gerçekleştirilen para transferleri, söz konusu transferin yapıldığı ülkeler tarafından öngörülen gereklilik ve kısıtlamalara uygun olmalıdır.

4.3. Şirket, Müşterinin Hesabına Şirket Hesabına ulaşan tutarı aktaracaktır.

4.4. Fonlar, transferin yapıldığı para biriminden bağımsız olarak Müşterinin Hesabının para birimi cinsinden Müşterinin Hesabına aktarılır. Transfer para birimi, Müşteri Hesabınınkinden farklı bir para birimi ise, transfer miktarı, Müşteri Hesabının para birimine, fonların Şirket Hesabına geldiği andan itibaren geçerli olan kur üzerinden dönüştürülür. Döviz kuru Şirket tarafından belirlenir. Ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından yaşanan vakalarda, fon Müşterinin Dış Hesabından, Müşterinin Dış Hesabının para biriminden ile farklı bir para birimi cinsinden çekilebilir.

4.5. Şirketin Müşterinin Hesabına yatırılan ve Müşterinin Hesap para birimine ve aktarım yöntemine bağlı olarak aktarmayı kabul ettiği para birimi yatırım platformunda belirtilecektir.

4.6. Şirket transfer metoduna ve transfer para birimine bağlı olarak minimum ve maksimum transfer tutarlarını ayarlama hakkını saklı tutar.

4.7. Fonlar, aşağıdaki durumlarda tazminat ödemeleri haricinde Müşterinin Hesabına yatırılır:
a) Müşteri tarafından aktarılan tutar Şirket Hesabına ulaşırsa;
b) daha önce Müşteriye aktarılan tutar Şirket Hesaplarına geri dönerse ve sorunu çözmek için Müşteri ile iletişime geçmeye çalışırsa ve parayı yeniden göndermek başarısız olursa.

4.8.Fonlar, Müşterinin Hesabına bir (4,8) iş günü içinde yatırılır; ancak en geç, fonların Şirket Hesabına ulaştığı günden sonraki iş gününün sonunda yapılır.

4.9. Müşteri tarafından gönderilen fonlar beş (4,9) iş günü içinde Müşterinin Hesabına ulaşmazsa, Müşteri, Şirketin transferle ilgili bir soruşturma yürütmesini talep etme hakkına sahiptir. Müşteri, transferi hakkında soruşturma başlatmak için, Anlaşma uyarınca bir talepte bulunur ve para transferini onaylayan belgeleri Şirkete sunar.

5.1. Banka transferi.
5.1.1. Müşteri, Şirket’in kabul ettiği bir transfer yöntemi ile kendi hesabına istediği zaman para transferi yapabilir.
5.1.2. Müşteri para transfer yöntemini pasaportunu ibraz ettikten sonra kullanabilir.
5.1.3. Müşteri, Kişisel Alan’da belirtilen Şirketin banka hesabına yalnızca kendi kişisel banka hesabından banka havalesi yapabilir veya banka hesabı açmadan kendisi adına ödeme yapabilir.
5.1.4. Müşteri,lira cinsinde banka para transferi yapmadan önce profilinde yer alan Şirketin banka detaylarını ve ödeme amacını doğrulamalıdır. Müşteri, belirtilen ödeme amacı için banka para transferi yapamadığı durumda konuyu birebir çözmek için Şirketle iletişime geçmelidir.
5.1.5. Şirket, Kişisel Alanda belirtilen ödeme yönteminden farklıysa veya üçüncü bir kişi tarafından transfer edilmişse şirketin banka hesabına gelen paraların yatırılmasını reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Şirket transferi gerçekleştiren banka hesabına parayı geri gönderecektir. Söz konusu masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.
5.1.6. Müşteri, bir banka havalesinin süresinden Şirketin sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder.

5.2. Elektronik transfer.
5.2.1. Müşteri, Şirketin kabul ettiği bir elektronik transfer yöntemi ile kendi hesabına istediği zaman para transferi yapabilir.
5.2.2. Müşteri, kendi elektronik cüzdanından Şirket Hesaplarına elektronik transfer yapabilir.
5.2.3. Müşteri, bir elektronik para transferi yapmadan önce profilinde yer alan Şirket hesap detaylarını doğrulamalıdır.
5.2.4. Müşteri, Şirketin herhangi bir arızası ile değil Elektronik Ödeme Sisteminin hatası nedeniyle gerçekleştiği takdirde, Şirketin elektronik transfer süresinden ve nakil esnasında teknik bir arıza ile sonuçlanan durumlardan sorumlu olmadığını anlar ve onaylar.

5.3. İşlem Merkezi aracılığıyla bir Banka Kartından transfer
5.3.1. Müşteri, Şirketin kabul ettiği bir transfer yöntemi ile kendi hesabına istediği zaman Banka Kartıyla İşlem Merkezi aracılığıyla para yatırabilir.
5.3.2. Müşteri, Profilinde belirtilen uluslararası bir ödeme sistemi ile bir Banka Kartından bir transfer yapabilir.
5.3.3. Müşteri, yalnızca adına kayıtlı bir Banka Kartından para transferi yapabilir. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan kart kullanılarak yapılan para transferleri kabul edilmez.
5.3.4. Üçüncü bir kişi tarafından Şirkete işleme Merkezi aracılığıyla para transfer yapılması halinde, Şirket Hesabına giren fon transferlerini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Şirket transferi gerçekleştiren banka hesabına parayı geri gönderecektir. Söz konusu masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.
5.3.5. Müşteri, Şirketin transfer sırasında teknik hata sonucu oluşan durumlar, Şirketin hatasından değil işlem merkezi veya bir uluslararası ödeme sistemi arızasından kaynaklandığında transfer süresinden sorumlu olmadığını anlar ve onaylar.

6.1. Müşteri, herhangi bir zamanda, Şirkete para çekme Talebi göndererek Hesabından para birimi çekme hakkına sahiptir ve aşağıdaki şartlar ise Müşterinin para çekme talebi kriterlerine uyar.
a) Şirket Müşterinin yatırım hesabıyla ilgili talebini, ancak Müşterinin İşlemin gerçekleştiği andaki Hesap bakiyesi kapsamında yerine getirir. Müşteri tarafından çekilen miktar (komisyon ücretleri ve uygun ödeme yapılması için oluşan diğer masraflarda dahil olmak üzere) Müşteri Hesabının bakiyesini aşarsa, Şirket talebi reddetme hakkına sahiptir;
b) Müşterinin vermiş olduğu para çekme talimatı, yetki alanındaki ülkelerin etkin mevzuatı ve diğer yasal işlemleri tarafından belirtilen şartlara ve kısıtlamalara uymalıdır;
c) Müşterinin, vermiş olduğu para çekme talimatı, bu Yönetmeliğe ve Şirketin diğer belgelerinde öngörülen gereklilik ve kısıtlamalara uygun olmalıdır;
d) Müşterinin Hesabından para çekilme işlemi, Müşteriye daha önce Hesabına para yatırmak için kullanılan aynı ödeme aracını kullanarak gerçekleştirilecektir. Bu durumda, ödeme aracına çekilen miktar Şirket tarafından Müşteri Hesabının bakiyesine bu ödeme aracından eklenen tutarla sınırlandırılabilir. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak bu kuralın istisnası olabilir ve Müşterinin fonlarını diğer ödeme araçlarıyla çekebilir Bu durumda Şirket, diğer ödeme araçlarının ödeme detaylarını Müşteriden talep etme hakkına sahiptir ve Müşteri, talep edilen ödeme ayrıntılarını Şirkete sağlayacaktır.

6.2. Para çekme Talebi, Şirket tarafından yetkilendirilmiş bir Temsilci tarafından Müşterinin Dış Hesabına para aktarmayla yerine getirilebilir.

6.3. Müşteri para çekme Talebini depozitonun para birimi cinsinden yapacaktır. Depozitonun para birimi, transfer para birimi ile farklıysa, transfer miktarı Şirket tarafından, Müşterinin Hesabından borç çekme anından itibaren Şirket tarafından kurulan döviz kuruna dönüştürülür.

6.4. Şirketin, Müşterinin Dış Hesabına yaptığı transferlerin para pirimi, Müşteri Hesabının para birimine ve Müşterinin Profilinde belirtmiş olduğu para çekme yöntemiyle yapılır.

6.5. Döviz kurları ve komisyon ücretleri ile diğer para çekme yöntemleriyle ilgili diğer masraflar Şirket tarafından belirlenir ve Şirketin takdirine bağlı olarak istediği zaman değiştirilebilir. Döviz kuru, herhangi bir devletin yetkili makamları tarafından belirlenen döviz kuru ile farklılık gösterebilir ve ayrıca, ilgili para birimi mevcut piyasa kurundan farklı olabilir. Ödeme Hizmet Sağlayıcı tarafından var olan durumlarda, fonların, Müşterinin Harici Hesabına, Müşterinin Harici Hesabının para birimi ile farklı bir para birimi cinsinden yatırılabilir.

6.6. Şirket, para çekme yöntemine bağlı olarak minimum ve maksimum çekiş miktarlarını belirleme hakkını saklı tutar. Kısıtlamalar, Müşterinin Kişisel Alanına gönderilecektir.

6.7. Müşteri Kişisel Alanında hazırlanan talep Şirket tarafından kabul edilmiş sayılır ve Ödeme Geçmişi bölümünde ve Şirketin müşteri talepleri kayıt sisteminde görülebilir. Bu madde dışında başka bir şekilde hazırlanmış bir talep, Şirket tarafından kabul edilmeyecek ve yerine getirilemeyecektir.

6.8. Fonlar, beş (6,8) iş günü içinde Müşteri Hesabından çekilecektir.

6.9. Müşteri tarafından gönderilen fonlar beş (6,9) iş günü içinde Müşterinin Hesabına ulaşmazsa, Müşteri, Şirketin transferle ilgili bir soruşturma yürütmesini talep etme hakkına sahiptir.

6.10. Müşteri, Harici Hesabı’na para transfer etmemesine neden olan bir para çekme Talebi hatası yaparsa, sorunu çözmek için ortaya çıkan bir komisyon ücreti Müşteri tarafından ödenecektir.

6.11. Müşteri’nin, Müşteri tarafından yatırılan tutarını aşan aşan kârı, Müşteri’nin Harici Hesabına ancak Müşteri ve Şirket tarafından üzerinde anlaşılan yöntem ile geri çekilebilir. Bu durumda, Müşteri, Müşterinin Hesabına para aktarmak için belirli bir yöntem kullanmış ise, Şirket, daha önce Müşteri tarafından transfer edilen miktarı aynı yöntemle çekme hakkına sahiptir.

7.1. Banka transferi.
7.1.1.Müşteri, para transferi anında Şirketin bu yöntemi kabul etmesi durumunda herhangi bir zamanda banka havalesi yoluyla çekme talebi gönderebilir.
7.1.2.Müşteri, para çekme Talebini ancak kendi adına olan bir banka hesabıyla gerçekleştirebilir. Şirket üçüncü bir kişilerin banka hesabına para aktarma talimatlarını kabul etmeyecek ve yerine getirmeyecektir.
7.1.3. Şirket, Müşteri’nin banka hesabına para çekme Talebinde belirtilen ayrıntıları kullanarak 7.1.2. maddesinde karşılanan para transferini üstlenmeyi taahhüt eder.
7.1.4. Müşteri, bir banka havalesinin süresinden Şirketin sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder.

7.2. Elektronik transfer.
7.2.1.Müşteri, elektronik transfer işlemini istediği herhangi bir zamanda Şirketin kabul ettiği ödeme yöntemini kullanarak para çekme talebinde bulunabilir.
7.2.2. Müşteri, para çekme Talebini ancak kendi adına olan bir elektronik hesap ile gerçekleştirebilir.
7.2.3. Şirket, Müşterinin elektronik hesabına para çekme Talebinde belirtilen ayrıntıları kullanarak para transferini üstlenmeyi taahhüt eder .
7.2.4. Müşteri, bir elektronik transfer sırasında Şirketin hatası bulunmayan teknik sorunlardan ve elektronik transfer süresinden Şirketin sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder.

7.3. Şirket kendi takdirine bağlı olarak, Müşteriye, Müşterinin Hesabından çekebileceği, farklı yöntemleri sunma hakkına sahiptir. Bu bilgi Müşterinin Profilinde sunulacaktır.

8.1. Müşteri, banka (ödeme) kartı bilgilerini girerek, “Kartı Kaydet” kutusunu işaretleyerek ve ödeme onay düğmesine tıklatarak, “1 Tık” (tekrarlayan ödeme hizmeti) şartları ve koşulları tam anlaşmayı kabul eder, Ve Müşterinin talep ettiği anda Müşterinin banka (ödeme) kartından Müşteri tarafından yetkilendirilen paranın toplamını otomatik olarak ve daha fazla yetkilendirme yapılmaksızın Şirkete ve/veya ödeme hizmetleri sağlayıcısını otomatik olarak ve Hesap Bakiyesini yenilemek için yetkilendirir. Müşterinin Şirket hesabını tekrar doldurmak için “1 Tık” hizmeti tarafından sağlanacak olan banka (ödeme) kart bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmadan Müşteri hesabını saklar.

8.2. Müşteri, 1-Tık hizmetinin kullanımının onaylanmasının Müşterinin e-posta adresine (2) iş günü içinde gönderileceğini kabul eder.

8.3. Müşteri, 1-Tık hizmetini kullanarak, “1-Tık” hizmeti ile kaydedilen banka kartının sahibi (yetkili kullanıcı) olduğunu teyit eder ve Müşteri aynı zamanda Şirketteki Müşteri Hesap Bakiyesini yeniden doldurmak amacıyla Şirket banka kartını kullanarak yaptığı planlanmış ödemelere itiraz etmek amacıyla harekete geçmeyeceğini garanti eder.

8.4. Müşteri, 1 Tık hizmetini kullanarak, bu hizmetin kullanımı ile ilgili tüm harcamaları ve (gerektiğinde) çeşitli vergi, gümrük vergisi vb. sınırlı olmamak kaydıyla tüm ek masrafları üstlenmeyi kabul eder.

8.5. Müşteri, Şirketteki hesap bakiyesini tekrar doldurmak için tüm ödemeleri yapılmasından tamamen kendisi sorumludur. Şirket ve/veya ödeme hizmetleri sağlayıcısı, ödemenin yalnızca Müşteri tarafından belirtilen miktarda yapılmasını sağlayacak ve Müşteri tarafından yukarıda belirtilen ek miktarların ödenmesinden sorumlu olmayacaktır.

8.6. Ödeme butonuna basıldıktan sonra, ödemenin işleme koyulduğu ve geri alınamaz olarak kabul edilir. Ödeme butonuna basarak, Müşteri ödeme iptal etme veya iptal talebinde bulunma hakkına sahip olmadığını kabul eder. Müşteri, 1-Tık formunu doldurarak, yaptığı herhangi bir ülkenin kanunlarını ihlal etmediğini onaylar. Ayrıca, Müşteri, 1-Tık formunu doldurarak ve bu maddenin şartlarını kabul ederek, banka (ödeme) kartı sahibi olarak, Şirket tarafından sunulan hizmetleri kullanma hakkına sahip olduğunu teyit eder.

8.7. Yatırım platformunu ve/veya Web sitesini kullanmaya başlayan Müşteri kanunlara uyulmasının yasal sorumluluğunu üstlenir ve Ödeme hizmetleri sağlayıcısı, Web Sitesini ve / veya yatırım platformunu kullanma yasağının herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz ihlalinden sorumlu değildir.. Web sitesinin ve/veya yatırım platformunun hizmetlerini kullanmayı kabul ederek, Müşteri, ödemelerin herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından gerçekleştirildiğini ve borçlanılmış tutarların ve/veya malların iadesi için yasal bir hakkı veya ödemeyi iptal etme olanağı bulunmadığını onaylar. Müşteri, Müşterinin Hesabından para çekme niyetindeyse yatırım platformunu kullanabilir.

8.8. Müşteri, 1 Tık hizmetinin Müşteri tarafından iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacağını onaylar. Müşteri, hizmeti iptal etmek isterse, bir sonraki ödemeden en az yedi (7) gün önce Şirkete bilgi verir.
Müşteri, 1-Tık hizmetinin kullanılmasını durdurmak istiyor ise, ,help@olymptrade.com adresine bir iptal mesajı göndererek Şirket ile iletişime geçmelidir. Bu maddede belirtilen bildirim süresinin bitiminde, Müşteri, Müşterinin Şirketteki hesabının bakiyesini doldurmak için, banka (ödeme) kartı verilerini, kayıtlı Müşteri kartların listesinden silmeye yetkilidir.

8.9. Ödeme hizmetleri sağlayıcısı, Müşterinin banka (ödeme) kartı bilgilerinin işlenmesinin reddedilmesi/imkansızlığı veya Müşterinin ödeme yaparken kullandığı banka (ödeme) kartı için izin alamaması sebebiyle oluşan hatadan sorumlu değildir. Ödeme hizmetleri sağlayıcısı, Şirketin Web Sitesinde bulunan hizmetlerin faaliyetinden ve kalitesinden sorumlu değildir. Hesap Bakiyesini doldurarak, Müşteri, Şirket tarafından belirlenen kurallara ve gerekliliklere uymayı kabul eder. Ödeme hizmetleri sağlayıcısı yalnızca ödeme işlemi gerçekleştirir ve herhangi bir fiyatlandırma, toplam fiyat ve/veya toplam tutardan sorumlu değildir.

8.10. Müşteri, Şirket Web Sitesinde yayınlanan 8,10-Tıklama hizmetinin hüküm ve koşullarındaki değişiklikleri ve güncellemeleri takip etmelidir.

8.11. Müşteri aşağıdaki e-posta adresi ile Şirket ile iletişimde bulunmayı kabul eder: help@olymptrade.com.

8.12. Müşteri, yukarıda bulunan koşulları kabul etmez ise, ödemeyi zamanında yapmayı reddedecektir ve gerekirse Şirketle bu e-posta ile irtibata geçecektir help@olymptrade.com.