Olymp Trade Yatırım işlemlerine ilişkin yönetmelik

Olymp Trade Yatırım işlemlerine ilişkin yönetmelik

Olymp Trade Yatırım işlemlerine ilişkin yönetmelik

1.1. Olymp Trade Yatırım işlemlerine ilişkin yönetmelik: Bu düzenleme, Şirketin Müşteri ile yaptığı ticari işlemlerin prosedürünü ve koşullarını belirler.

1.2. Yönetmelik, anlaşma ve kapatma emirlerini işleme ve yerine getirme prosedürünü belirtir.

1.3. Şirket, yatırım işlemlerini ancak bu Yönetmelik uyarınca gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

1.4. Müşteri, kur dalgalanmalarının tek güvenilir bilgi kaynağı olarak Şirket sunucusunu kabul eder. Ticari platformundaki alıntılar kur dalgalanmaları hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı değildir Müşterinin ticari platformu ve Şirket sunucu arasında oluşan bir değişken bağlantılar sebebiyle, ticari platformdaki kur dalgalanmalarıyla ilgili bazı alıntılar kayıp olabilir. Ticari platformdaki temsil edilen grafikler gösterge niteliğindedir. Şirket, Müşterinin ticari platformda kendi belirlediği işlem komutu gönderdiği andaki grafik fiyatı üzerinden işlem yapmasını garanti etmez. Yatırım platformundaki bir varlığın değerinin formülü(ask+bid)/2.

1.5. Piyasa dışı bir fiyat Müşterinin emrini gerçekleştirmek için kullanılır. Burada “piyasa dışı fiyat”, Müşterinin emrinin gerçekleştiği zamandaki piyasa fiyatının işlem platformunda gösterilen fiyatla eşleşmemesi anlamını taşır. Bu durumda Şirket işlem sonucunu iptal etme hakkını saklı tutar.

1.6. Müşteri sadece kendi Hesabındaki fonları kullanarak işlem yapma hakkına sahiptir.
1.6.1. Kullanılabilir fon miktarı bir işlem yapmak için yeterli ise işlem yapılır.
1.6.2. Kullanılabilir fon miktari bir işlem yapmak için yeterli değil ise, Şirket, Müşteriye Hesaba Para Yatırma Yöntemlerinden bir tanesini sunar, Müşteri, öncelikle bu yöntemlerden birini kullanarak Müşteri’nin Hesap Bakiyesinin para yatırılmasını kabul etmelidir. İşlem tarihinden itibaren Müşteri’nin Hesabının Şirket tarafından doldurulmasına kadar geçen süre için Şirkete bir bonus verilir. Bu bonus Müşterinin Hesabına yenileme tutarı yatırıldıktan hemen sonra Müşterinin Hesabından düşülecektir. Burada:
1.6.2.1. İşlem sonucundan önce Müşterinin hesabı başarıyla yenilenmiş ise işlem sonuçlandığı kabul edilir ve işlem tutarı Müşterinin hesabından kesilecektir. Müşteri opsiyon süresi sona erdiğinde, Gelir alma hakkına sahiptir.
1.6.2.2. İşlemin Sona Ermesi öncesinde Müşteri’nin hesabı başarıyla doldurulmazsa, işlem sonuçlandırılamaz ve İşlem Tutarı, Müşterinin hesabından düşülmez. Müşteri, opsiyon süresi sona erdiğinde, Gelir alma hakkına sahip değildir. Müşteri, Hesabının yenilenmesindeki herhangi bir gecikme riskinden tamamen kendisi sorumludur(işlem tamamlandıktan sonraki hesap doldurma işlemi riski). Şirket, İşlemin Sona Ermesi sonrasında Müşterinin Hesabındaki fonların kredilendirilmesinden hiçbir koşulda herhangi bir sebeple (teknik hatalar, bilgi iletme taleplerinin işleme konmasında yaşanan gecikmeler de dahil olmak üzere veya başka herhangi bir nedenle) sorumlu tutulamaz.
1.6.3. Kullanılabilir fon miktarı işlemi yürütmek için yeterli değilse ve Müşteri, Müşterinin hesabından para kullanarak bakiyenin doldurulma seçeneğini reddediyorsa, işlem tamamlanmayacaktır.
1.6.4. Müşterinin kendi hesaplarında mevcut fonların yetersiz miktarı ile bilinçli olarak işlem yaparak fırsatı kötüye kullandığı ortaya çıkarsa, Şirket, daha önce Müşteri tarafından sonuçlandırılmış olan tüm işlemlerin sonuçlarını tek taraflı olarak kabul etme ve daha önce Müşteri ile imzalanmış olan anlaşmaların tümünü borçtan arındırma ve daha önce tamamlanmış işlemlerden Gelir elde etme hakkına sahiptir.

1.7. Müşterinin bir pozisyon açma talebi yerine getirildiği kabul edilir ve ilgili kayıt Şirket Sunucusunun veri tabanında göründükten sonra pozisyon açılacaktır. Her yatırım işlemine, Şirket tarafından belirlenen kurallara göre bir tanımlayıcı tahsis edilmiştir.

1.8. Ticari işlem yaparken Müşterinin aşağıdakileri yapması yasaktır:
1.8.1. Müşterinin gerçek katılımı olmaksızın işlemlerin yürütülmesini sağlayan özel yazılım, robotlaştırılmış ve otomatik algoritmaları kullanması;
1.8.2. Müşterinin anonimliğini sağlayarak Müşterinin gerçek IP adreslerini gizleyen iz kaybettirici programlar ve yazılımların kullanılması;
1.8.3. Müşterinin bulunduğu ülkenin yasalarına aykırı yasa dışı, dolandırıcı faaliyetler veya yasa dışı işlem (kara para aklama dahil) için Şirketin hizmetlerini veya yazılımını kullanması;
1.8.4. Şirketin diğer Müşterileri ile birlikte Şirkete zarar verebilecek eylemlerde bulunması, adil olmayan ve aldatıcı yöntemlerle Şirket ile işlem yaparak bu anlaşmadan maddi kazanç elde etmesi;

1.9. Şirket, Müşteriye herhangi bir zamanda aşağıdaki işlem sınırlamalarını uygulayabilir:
1.9.1. Aktiflerin her biri için minimum ve maksimum işlem limiti;
1.9.2. Müşteri tarafından girilen işlemlerin toplam sayısı/miktarı üzerindeki sınırlar ve/veya Müşteri tarafından her bir Varlık için girilen işlem sayısı/miktarı, Şirket tarafından belirlenen süre boyunca sınırlandırılır ve açıklanır(Şirket tarafından belirlenen zaman aralığı);
1.9.3. Müşterinin açabileceği eş zamanlı işlemlerin toplamı ve işlemlerdeki her bir Aktif miktarının sınırları;
1.9.4. Şirketin kendi takdirine bağlı olarak belirleyebileceği işlem koşullarındaki diğer limitler.

2.1. Şirket ve Müşteri mesaj alışverişinde bulunarak etkileşime girer: istekler, doğrulamalar, raporlar vb. Müşteri tarafından hazırlanan ve Müşteriye gönderilen tüm mesajlar Yatırım playformu vasıtasıyla Müşteriye teslim edilecektir. İstisnai durumlarda ise, telefon ve müşteri hizmetleri aracılığı ile mesaj alışverişi sağlanabilir.

2.2. Müşterinin oturum açma ve şifresini kullanarak yetkilendirme sonrasında yatırım platformundan Şirkete gönderilen tüm mesajlar, Müşteri tarafından gönderilmiş kabul edilir.

2.3. İstek ve taleplerin yanıt süresi, Müşterinin yatırım terminali ile Şirket Sunucusu arasındaki bağlantının kalitesine ve aktifin piyasa durumuna bağlıdır. Normal piyasa koşullarında, Müşterinin isteği veya talebi genellikle 0-4 saniye içinde işlenir. Piyasa değerleri normal değilse, Şirket Müşterilerin istek ve talep için işleme süresini uzatabilir.

2.4. Şirket Sunucusu, aşağıdaki durumlarda Müşterinin talebini ve / veya isteğini reddetme hakkına sahiptir:
– Müşteri, pazar veya yatırım seansı açıldığında yatırım platformu tarafından ilk fiyat teklifi alınmadan önce bir talep gönderirse;
– Müşterinin yeni bir pozisyon açmak için yeterli para birimi yoksa;
– piyasa değerleri normal değilse;
– Şirketin kendi takdirine bağlı olarak karar verebileceği diğer durumlarda.

3.1. Müşteri ve Şirket, anlaşmanın şartlarını kabul ettiğinde bir anlaşma yapılır. Anlaşmalar, anlaşma için talep ve anlaşma onayı gibi mesaj alışverişleri ile kabul edilir. Yönetmeliğin aşağıdaki maddeleri, işlem kapanışının temel şartlarının mutabakat prosedürünü açıklamaktadır.

3.2. Bir yatırım anlaşması (işlemi) yapılmadan önce, Müşteri, yatırım işleminin aşağıdaki temel koşullarını seçecektir:
• aktif;
• kur değişim yönü ;
• işlem miktarı;
• opsiyonun sona erme süresi;
• varlığın fiyat değeri.

3.3. Yukarıdaki koşulları seçtikten sonra, Müşteri, seçilen varlığın mevcut oranını ve ödeme katsayısını inceler.

3.4. İşlem yapmak için, Müşteri tarafından seçilen ve Şirket tarafından sunulan sözleşmenin yukarıda belirtilen şartlarının tümünü içeren bir anlaşma talebi yine Müşteri tarafından Şirkete gönderilecektir. Talep, Yatırım platformundan Artar veya Azalır butonuna basarak gönderilecektir

3.5. Müşterinin yatırım platformu ve Şirket Sunucusu arasında istikrarlı bir bağlantı varsa, işlem talebi Şirket Sunucusuna ulaşacak ve mevcut piyasa koşullarına uygunluğunun doğruluğu ve kontrolü yapılacaktır. Daha sonra talep sunucu tarafından yerine getirilir veya iptal edilir. Bir işlem yapılırsa, işlem tutarı Müşteri Hesabının bakiyesinden düşülür. İşlem yapmak için hiçbir komisyon ücreti alınmaz.

3.6. Aşağıdaki durumlarda işlem talebi iptal edilebilir:
• işlem miktarı Müşterinin hesabının bakiyesinden fazlaysa;
• işlem kabul süresi dolduysa;
• seçilen varlığın işlem saatleri kapalıysa;
• varlık oranı, Müşterinin talebi gönderdiği andan itibaren Şirket Sunucusu tarafından işleme konulması arasındaki zamanda önemli ölçüde değiştiyse;
• Şirketin kendi takdirine bağlı olarak karar verebileceği diğer durumlarda;
• aşağıda açıklanan istisnai durumlarda.

3.7. Şirket Sunucusu, Müşterinin yatırım platformuna, işlem yapma talebinin sonucunu mesaj gönderecektir. Müşterinin yatırım platformu ve Şirket Sunucusu arasında istikrarlı bir bağlantı varsa, Müşterinin yatırım platformunda işlem talebinin yerine getirildiğinin sonucunu bir mesaj ile gösterilecektir. İşlem yapıldıysa, Müşteri yatırım platformunda grafik doğrulaması görecektir, işlem bilgisi ise yatırım platformundaki İşlemlerim bölümünde gözükecektir. İşlem iptal edildiyse, Müşteri hata mesajı görecektir.

3.8. İşlem yapılmak için Müsteri tarafından gönderilen talep, yatırım platformunun İşlemlerim bölümünde yapılan işlem gözükmüyor, grafik doğrulaması yoksa ve hata mesajı ulaşmadıysa, Müşteri işlemin kabul edildiğini veya iptal edildiğinden emin olamaz. İşlem durumunu açığa kavuşturmak için Müşteri, müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelidir.

3.9. Şirket Sunucusuna gönderildikten sonra işlem, Müşteri tarafından iptal edilemez.

3.10. Şirketin İnternet Sitesinde yayınlanan ve halka açık olan ödeme katsayılarıyla ilgili bilgi yaklaşıktır. Şirket İnternet Sitesinde verilen ödeme katsayılarıyla anlaşma yapmakla yükümlü değildir. Ödeme katsayısı ile ilgili kesin bilgiler, işlemin şartları seçildikten sonra, sadece Müşteri tarafından onaylanmadan önce, yatırım platformunda Müşteri’ye verilir.

4.1. İşlem, opsiyonun sona erme süresinde otomatik olarak kapanır. İşlem kapatıldığında, seçenek ödeme tutarı hesaplanır, ödeme tutarı Müşteri hesabının bakiyesine eklenir ve anlaşma işlem platformundaki açık işlemler penceresinden silinir.

4.2. Süre bitiminde işlem kapanması durumunda, opsiyon ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanır. Opsiyon sona erdikten sonra sonuç kârlı ise, Ödeme S*K/100, S işlem miktarı ve K yüzdelik olarak işlem için ödeme katsayısıdır. Opsiyon sona erdikten sonra sonuç kârlı değil ise, ödeme sıfır olacaktır.
Aşağıdaki durumlarda opsiyon kazançlı bölgededir:
Artış yönlü değişim opsiyonu, şu anki anlaşma aktif değeri hedef anlaşma seviyesinden daha yüksek ise;
Düşüş yönlü değişim opsiyonu, şu anki anlaşma aktif değeri hedef anlaşma seviyesinden daha düşük ise;
Diğer tüm durumlarda, opsiyon kazançsız bölgededir.

4,3. Döviz Çifti varlık türü opsiyonları için, Şirketin teknik kapasitesi ve Müşterinin platformuyla Şirket Sunucusu arasında istikrarlı bir bağlantı varsa Müşterinin işlemi normal kapanış süresinden önce kapatma yetkisi vardır.

4.4. İşlemi erken kapatma, Şirket ve Müşteri tarafından işlem kapatma şartlarının mutabakatı ile gerçekleştirilir. Erken kapatma, işlem kapatma talebi ve işlem kapanış onayı gibi mesaj alışverişiyle kabul edilir. Yönetmeliğin aşağıdaki maddeleri, işlem kapanışının temel şartlarının mutabakatı prosedürünü açıklamaktadır.

4.5. Bir işlemi kapatmak için Müşteri, İşlemlerim bölümünde kapatmak istediği işlemi seçmeli ve işlem kapatma butonuna tıklamalıdır. Bundan sonra, Müşteri seçilen açık anlaşma için anlaşma kapanışının temel şartlarını kabul eder – anlaşmanın erken kapatılması için ödeme tutarını

4.6. Müşteri, anlaşmanın erken kapatılması için ödeme tutarını kabul ederse ve opsiyonun sona erme süresinden önce anlaşmayı kapatmak isterse, erken kapatılması istenilen anlaşmanın numarası ve bu işlemin ödeme tutarınının talebini Şirkete göndermelidir. Talep, Yatırım platformundan Kapat veya şimdi Sat butonuna basarak gönderilecektir.

4.7. Müşterinin yatırım platformu ve Şirket Sunucusu arasında istikrarlı bir bağlantı varsa, işlem talebi Şirket Sunucusuna ulaşacak ve mevcut piyasa koşullarına uygunluğunun doğruluğu ve kontrolü yapılacaktır. Daha sonra talep sunucu tarafından yerine getirilir ve iptal edilir. Anlaşma kapatılırsa, anlaşma miktarı Müşteri Hesabının bakiyesine eklenir. İşlem yapmak için hiçbir komisyon ücreti alınmaz.

4.8. Aşağıdaki durumlarda anlaşmanın erken kapatma talebi iptal edilebilir:
• erken anlaşma kapanışının mevcut olduğu zamanın sona erme süresi;
• aktif oranı, Müşterinin talebi gönderdiği andan itibaren Şirket Sunucusu tarafından işleme konulması arasındaki zaman önemli ölçüde değiştiyse;
• Şirketin kendi takdirine bağlı olarak karar verebileceği diğer durumlarda;
•aşağıdaki istisnai durumlarda.

4.9. Şirket Sunucusu, Müşterinin yatırım platformuna, erken anlaşma kapatma talebinin sonucunu mesaj olarak gönderecektir. Müşterinin yatırım platformu ve Şirket Sunucusu arasında istikrarlı bir bağlantı varsa, Müşterinin yatırım platformunda erken anlaşma kapatma talebinin yerine getirildiğinin sonucunu bir mesaj ile gösterilecektir. Anlaşma gerçekleşirse, Müşteri anlaşma kapanış onayı içeren bir mesaj görür ve kapalı anlaşma ile ilgili bilgiler İşlemlerim bölümünün Etkin penceresinden kaybolur. Anlaşmanın erken kapatma talebi iptal edildiyse, Müşteri hata mesajı görecektir.

4.10. Erken anlaşma kapatma talebi gönderildikten sonra Müşteri bir anlaşma onayı veya hata mesajı almazsa, anlaşmanın kapalı olup olmadığından veya anlaşma kapanışının iptal edilip edilmediğinden emin olamaz. İşlem durumunu açığa kavuşturmak için Müşteri, müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelidir.

4.11. Şirket Sunucusuna erken kapatma talebi gönderildikten sonra işlem, Müşteri tarafından iptal edilemez.

4.12. Şirketin web sitesinde yayınlanan ve kamuya açık erken kapanış durumunda ödeme tutarı hakkında bilgi yaklaşıktır. Ödeme miktarı ile ilgili kesin bilgiler, müşterinin erken kapanması için bir anlaşma seçildiğinde, yatırım platformunda Müşteri’ye gösterilecektir.

5.1. Şirket, işlem planını, yani işlem açılabilecek ve kapatılabilecek saatleri, her aktif için ayrı ayrı belirleyecektir.

5.2. Şirketin internet sitesinde ve halka açık olarak yayınlanan işlem saatlerine ilgili bilgi yaklaşıktır. Şirket, işlem saatlerini kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

6.1. Anormal piyasa koşullarının oluşturduğu istisnai durumlarda, Şirket bu Yönetmelikte belirtilenlerden farklı yatırım işlemleri gerçekleştirebilir.

6.2. İstisnai durumlar aşağıdakileri kapsar:
6.2.1. Yavaş piyasa – yatırım platformunda uzun bir zaman dilimindeki fiyat tekliflerinin normal piyasa koşullarından daha az geldiği piyasa durumu. Genellikle, Noel ve ulusal bayram tatillerinde bu piyasa durumu tipiktir.
6.2.2. Hızlı piyasa – bir oranın kısa sürede önemli ölçüde değiştiğinde yaşanan piyasa koşulları. Genellikle, bu piyasa durumu önemli ekonomik ve istisnai olaylardan dolayı meydana gelir:
a) finansal piyasalarda yüksek derecede etki sahibi olan ana makroekonomik göstergelerin yayınlanması;
b) merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanması;
c) merkez bankası başkanları, devlet başkanları, maliye bakanları, şirket başkanları ve borsalarda yapılan konuşmalar, vb.
d) devlet teşkilatları tarafından gerçekleştirilen para müdahaleleri;
e) terör saldırıları ve ülke çapında gerçekleşen doğal afetler;
f) savaş başlaması, askeri müdahaleler, sivil karışıklık;
g) siyasal mücbir sebepler: istifalar, randevular, hükümet yetkilileri ve şirket başkanları seçimleri

6.3. İstisnai durumlarda, Şirket, yatırım işlemlerini normal koşullarda gerçekleştirmek için her türlü çabayı gösterecektir, ancak aşağıdakileri gerçekleştirme hakkını saklı tutar
a) Ödeme katsayılarının azaltılması;
b) Var olan işlem talebini iptal edilmesi ya da işlemin bitiş süresinden önce kapatılması; önceden sonuçlandırılmış işlemleri iptal etmek ve önceden sonuçlandırılmış işlemlerin mali sonuçlarını iptal etmek;
c) Belirli bir süre içinde bir Müşteriden gelen istek sayısını sınırlaması
d) Mevcut seçenek geçerlilik süresini kısıtlanması;
e) Bazı aktif türlerinde geçici olarak yatırımı durdurma
f) Yatırım işlemlerinin tamamıyla askıya alınması