Olymp Trade Quy định về các giao dịch phi thương mại và chính sách KYC AML

Olymp Trade Quy định về các giao dịch phi thương mại và chính sách KYC AML

Olymp Trade Quy định về các giao dịch phi thương mại và chính sách KYC AML

1.1. Olymp Trade Quy định về các giao dịch phi thương mại và chính sách KYC AML Quy định này được phát triển để tuân theo các đề nghị của FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế) nhằm đấu tranh chống các vi phạm tài chính, phát hiện và ngăn chặn các vi phạm pháp luật và đảm bảo việc chấp hành luật pháp chống hành động rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố, đề ra các thủ tục chuyển tiền đến/từ tài khoản của khách hàng và thực hiện các giao dịch phi thương mại khác. Quy định này áp dụng đối với Công ty và các liên kết của Công ty, bao gồm đại lý thanh toán.

1.2. Khách hàng đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và sở hữu hợp lệ số tiền được chuyển đến Tài khoản của Công ty và quyền sử dụng những khoản tiền này.

1.3. Khách hàng chịu các nghĩa vụ sau đây:
1.3.1. tuân theo các quy tắc hợp pháp, cụ thể là luật quốc tế nhằm chống giao dịch phi pháp, gian lận tài chính, và rửa tiền; 1.3.2. ngăn chặn sự trợ giúp, dù trực tiếp hay gián tiếp, hoạt động tài chính bất hợp pháp hoặc bất kỳ giao dịch phi pháp nào khác;
1.3.3. ngăn chặn sự trợ giúp, dù trực tiếp hay gián tiếp, gian lận tài chính và các hành động khác vi phạm luật quốc tế và quy tắc pháp lý;
1.3.4. Ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến công tác phòng chống rửa tiền trong các hoạt động của họ bằng các dịch vụ của Công ty.

1.4. Công ty có quyền điều tra tính chất của các giao dịch phi thương mại đáng ngờ như được nêu ở Phần 2 của Quy định này và tạm ngưng các giao dịch đó cho đến khi xác định lý do của các giao dịch đó và hoàn tất điều tra.

1.5. Trong khi điều tra, theo Quy định này, Công ty có thể hỏi về nhận dạng (hộ chiếu, thẻ ID, bằng lái xe, v.v.), bằng chứng cư trú, thanh toán hoặc các giấy tờ khác và thẻ ngân hàng của Khách hàng xác định quyền sở hữu hợp pháp và nguồn gốc hợp lệ của tiền và xác nhận tình hình tài chính của Khách hàng.

1.6. Nếu phát hiện các giao dịch phi thương mại đáng ngờ, Công ty có thể:
• từ chối thực hiện chúng cho Khách hàng;
• hạn chế số tiền rút từ Tài khoản của Khách hàng bằng bất kỳ cách nào tùy ý Công ty;
• trả lại khoản tiền đã ghi có trước đó từ Tài khoản của Khách hàng đến bất kỳ điểm nào mà tài khoản được nạp thêm tiền;
• đóng tài khoản của Khách hàng và từ chối phục vụ hơn nữa;
• ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng mọi khoản tiền hoa hồng và chi phí khác liên quan đến việc hoàn tất giao dịch phi thương mại đáng ngờ;
• đóng vị trí mở của Khách hàng và ghi chép kết quả tài chính;
• ghi nợ từ Tài khoản của Khách hàng bất kỳ khoản thưởng nào mà họ nhận được;
• chặn bất kỳ giao dịch nào tại trạm giao dịch;
• chấm dứt mối quan hệ với Khách hàng.
Danh sách này không hoàn chỉnh và có thể được Công ty tùy ý mở rộng.

1.7. Việc từ chối thực hiện các giao dịch phi thương mại đáng ngờ và chấm dứt mối quan hệ với Khách hàng do Công ty xác định các giao dịch phi thương mại đáng ngờ không phải là cơ sở đối với trách nhiệm dân sự của Công ty về hành vi vi phạm Thỏa thuận.

1.8. Công ty có thể đóng Tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong Tài khoản của Khách hàng trong vòng mười hai (12) tháng liên tiếp và không còn tiền trong Tài khoản.

1.9. Quy định này có tính công khai và là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng. Nội dung của Quy định này có thể được tiết lộ không giới hạn theo yêu cầu của bất kỳ bên nào có liên quan.

1.10. Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản trong Quy định này và các điều khoản nhất định trong Thỏa thuận và các quy định liên quan về giao dịch phi thương mại, các điều khoản trong Quy định này sẽ có hiệu lực. Điều này không làm mất hiệu lực các quy định còn lại trong những hồ sơ này.

2.1. Công ty có thể nghi ngờ một giao dịch phi thương mại trong những trường hợp sau đây:
• Công ty phát hiện số tiền chuyển quá mức (tiền gửi vào tài khoản của khách hàng, tiền rút từ tài khoản của khách hàng) mà không thực hiện giao dịch thương mại trong tài khoản giao dịch;
• Công ty phát hiện ra tính chất bất thường của các giao dịch, mà không hợp lý về mặt kinh tế rõ ràng hoặc không có mục đích hợp pháp rõ ràng;
• Công ty phát hiện các trường hợp có lý do để tin rằng các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền và tài trợ cho khủng bố;
• trong thời điểm do Công ty đề ra, Khách hàng không cung cấp thông tin tự nhận dạng, cung cấp thông tin không xác thực và/hoặc không thể liên lạc được tại địa chỉ và số điện thoại được cung cấp;
• Khách hàng không cung cấp thông tin nhận biết người thụ hưởng, nghĩa là người mà Khách hàng hành động vì lợi ích của họ (cụ thể là theo thỏa thuận đại lý, chứng thư ủy thác, thỏa thuận hoa hồng và thỏa thuận quản lý tín dụng khi thực hiện các giao dịch phi thương mại);
• nộp hồ sơ giả mạo hoặc không hợp lệ và hồ sơ chất lượng kém (trắng đen, không thể đọc được);
• Khách hàng không cung cấp thông tin nhận biết người thụ hưởng (người thụ hưởng cuối), nghĩa là người mà Khách hàng hành động vì lợi ích của họ (cụ thể là theo thỏa thuận đại lý, chứng thư ủy thác, thỏa thuận hoa hồng và thỏa thuận quản lý tín dụng khi thực hiện các giao dịch phi thương mại) theo yêu cầu của Công ty;
• Khách hàng không cung cấp bất kỳ thông tin và hồ sơ nào mà Công ty yêu cầu, bao gồm về tình hình tài chính của Khách hàng. Điều kiện phát hiện và dấu hiệu giao dịch đáng ngờ được xác định trong phần này của Quy định không có tính ràng buộc hoặc đầy đủ. Công ty có thể nghi ngờ một giao dịch phi thương mại trên cơ sở phân tích tính chất của giao dịch, các thành phần của nó, những tình huống kèm theo và tương tác với Khách hàng hoặc người đại diện của họ cho dù không chính thức có tiêu chuẩn và dấu hiệu được nêu cụ thể trong phần này của Quy định. Những giao dịch đó được phát hiện trên cơ sở đánh giá khách quan của Công ty bằng cách đánh giá hàng ngày các giao dịch phi thương mại.

2.3. Nếu phát hiện các giao dịch phi thương mại đáng ngờ, Công ty sẽ tùy ý quyết định bước tiếp theo liên quan đến Khách hàng và các giao dịch thương mại và phi thương mại.

3.1. Khách hàng có thể chuyển tiền vào tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào bằng bất kỳ đồng tiền nào mà Công ty chấp nhận tại quốc gia mà Khách hàng hoàn tất giao dịch phi thương mại. Số tiền của Khách hàng được giữ trong tài khoản của Công ty, bao gồm các tài khoản được cô lập mở dưới tên Công ty để giữ tiền của khách hàng khác với số tiền của Công ty. Công ty sẽ thực hiện mọi khoản thanh toán và chuyển thông tin thanh toán thông qua các đường liên kết trao đổi được mã hóa theo tiêu chuẩn an toàn thanh toán của ngành theo các yêu cầu của hệ thống thanh toán quốc tế. Theo đề nghị của Hội Đồng Tiêu Chuẩn An Toàn Thẻ Thanh Toán Ngành, TLS 1.2 mã hóa vận chuyển và thuật toán 256-bit AES vào lớp ứng dụng được sử dụng để bảo vệ dữ liệu của người mua.

3.2. Các giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền đến/từ tài khoản của Khách hàng được chi phối bởi Quy định này.

3.3. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc chính xác của các khoản tiền thanh toán của mình. Nếu chi tiết ngân hàng của Công ty thay đổi, sau khi đăng tải chi tiết mới trên Trạm giao dịch, Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán được thực hiện bằng chi tiết cũ.

3.4. Mỗi giao dịch phi thương mại của Khách hàng được xác nhận với một mục nhập trong phần tương ứng trên Trạm giao dịch. Khách hàng có nghĩa vụ theo dõi hàng ngày tính chính xác và đúng đắn của thông tin các hoạt động phi thương mại mà họ đã thực hiện và số dư tài khoản của họ; họ cũng phải theo dõi tính chính xác và đúngd 9ắn của thông tin được hiển thị trong phần tương ứng của Trạm giao dịch. Nếu Khách hàng phát hiện có sai sót trong bất kỳ hồ sơ nào của bất kỳ giao dịch thương mại nào, sự chênh lệch số dư tài khoản, hay vấn đề với bất kỳ thông tin nào khác, Khách hàng phải thông báo cho Công ty biết về sai sót này sớm nhất có thể bằng thông tin liên lạc được đăng trên trang web của Công ty. Nếu Khách hàng phát hiện sai sót trong mục nhập về giao dịch phi thương mại, họ sẽ nộp yêu cầu theo các yêu cầu trong Thỏa thuận.

3.5. Nếu Khách hàng của Công ty không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên trạm giao dịch làm thay đổi số dư tài khoản của Khách hàng trong vòng 6 tháng, Công ty có quyền giới thiệu phí người dùng (hoa hồng) để cho phép truy cập trạm giao dịch. Công ty có toàn quyền quyết định số tiền và thủ tục ghi nợ phí người dùng.

4.1. Khách hàng có thể thanh toán để sử dụng dịch vụ của Công ty chỉ bằng số tiền có trong Tài khoản của Khách hàng, trừ những trường hợp được nêu rõ trong Thỏa thuận này. Tài khoản của Khách hàng có thể được nạp thêm tiền bằng cách chuyển khoản vào Tài khoản của Công ty hoặc vào các tài khoản của Đại lý thanh toán do Công ty ủy quyền. Công ty có thể đăng tải danh sách các đại lý thanh toán được ủy quyền và thông tin ngân hàng của họ trên trạm giao dịch.

4.2. Việc chuyển tiền của Khách hàng vào Tài khoản của Công ty phải đáp ứng các yêu cầu và giới hạn do luật pháp hiện tại và các đạo luật khác của quốc gia có quyền tài phán mà việc chuyển tiền được thực hiện đề ra.

4.3. Công ty sẽ ghi có số tiền nhận được trong Tài khoản của Công ty vào Tài khoản của Khách hàng.

4.4. Số tiền sẽ được ghi có vào Tài khoản của Khách hàng bằng đồng tiền trong Tài khoản của Khách hàng cho dù việc chuyển khoản được thực hiện bằng loại tiền tệ nào. Nếu đồng tiền của tiền gửi khác với đồng tiền chuyển khoản, thì Công ty sẽ chuyển đổi số tiền chuyển khoản sang đồng tiền chuyển khoản với tỷ giá do Công ty thiết lập kể từ khi số tiền được ghi nợ từ Tài khoản của Khách hàng. Trong trường hợp do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thiết lập, số tiền có thể được rút từ Tài khoản bên ngoài của Khách hàng bằng đồng tiền khác với đồng tiền trong Tài khoản bên ngoài của Khách hàng.

4.5. Loại tiền tệ mà Công ty chấp nhận ghi có số tiền chuyển khoản vào Tài khoản của Khách hàng và tùy theo đồng tiền Tài khoản của Khách hàng và phương thức chuyển khoản, sẽ được hiển thị trên trạm giao dịch.

4.6. Công ty có quyền đề ra số tiền chuyển khoản tối thiểu và tối đa tùy theo phương thức chuyển khoản và đồng tiền chuyển khoản.

4.7. Số tiền được ghi có vào Tài khoản của Khách hàng vì lý do khác ngoài khoản thanh toán bồi thường trong các trường hợp sau:
a) nếu số tiền được chuyển bởi Khách hàng vào đến Tài khoản của Công ty;
b) nếu số tiền được chuyển trước đây đến Khách hàng được trả lại vào Tài khoản của Công ty và cố gắng liên lạc với Khách hàng để giải quyết vấn đề và gửi lại số tiền không thành công.

4.8. Số tiền sẽ được nạp vào Tài khoản của Khách hàng trong vòng một (1) ngày làm việc, nhưng không trễ hơn cuối ngày làm việc sau ngày số tiền vào đến Tài khoản của Công ty.

4.9. Nếu số tiền do Khách hàng gửi không vào đến tài khoản của Khách hàng trong vòng 5 (năm) ngày làm việc, Khách hàng có thể đề nghị Công ty kiểm tra việc chuyển khoản. Để kiểm tra số tiền chuyển khoản, Khách hàng phải hoàn tất yêu cầu theo Thỏa thuận và cung cấp cho Công ty bằng chứng cho thấy số tiền đã được chuyển.

5.1. Chuyển khoản ngân hàng.
5.1.1. Khách hàng có thể nạp tài vào Tài khoản của mình bằng cách chuyển khoản ngân hàng vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty chấp nhận phương thức này khi chuyển tiền.
5.1.2. Khách hàng có thể sử dụng phương thức chuyển tiền này chỉ sau khi gửi bản sao hộ chiếu của mình.
5.1.3. Khách hàng có thể chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của Công ty được nêu rõ trên Bảng điều khiển chỉ từ tài khoản ngân hàng cá nhân của mình hoặc có thể thanh toán thay mặt Khách hàng mà không cần mở tài khoản ngân hàng.
5.1.4. Trước khi chuyển khoản ngân hàng bằng đồng rúp, Khách hàng phải đối chiếu các chi tiết ngân hàng của Công ty và mục đích của khoản thanh toán trong Bảng điều khiển. Nếu Khách hàng không thể thanh toán theo mục đích thanh toán được xác định, họ phải liên lạc với Công ty để giải quyết vấn đề theo từng trường hợp.
5.1.5. Công ty có quyền từ chối nạp tiền đã vào tài khoản ngân hàng của Công ty nếu mục đích thanh toán khác với mục đích được nêu trong Bảng điều khiển hoặc nếu bên thứ ba thực hiện chuyển khoản. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ gửi lại tiền vào tài khoản ngân hàng từ tài khoản mà số tiền được gửi đi. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản này sẽ do Khách hàng chịu.
5.1.6. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để chuyển khoản ngân hàng.

5.2. Chuyển khoản điện tử.
5.2.1. Khách hàng có thể nạp tiền vào Tài khoản của mình bằng hình thức chuyển khoản điện tử vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty chấp nhận phương thức này khi chuyển tiền.
5.2.2. Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản điện tử vào Tài khoản của Công ty từ ví điện tử cá nhân của mình.
5.2.3. Trước khi thực hiện chuyển khoản điện tử, Khách hàng phải đối chiếu các chi tiết Tài khoản của Công ty trong Bảng điều khiển
5.2.4. Khách hàng hiểu và công nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để thực hiện chuyển khoản điện tử hoặc về những trường hợp dẫn đến lỗi kỹ thuật trong khi chuyển khoản nếu xảy ra không phải do lỗi của Công ty, nhưng do lỗi của hệ thống thanh toán điện tử.

5.3. Chuyển khoản từ Thẻ ngân hàng thông qua Trung tâm xử lý.
5.3.1. Khách hàng có thể nạp tiền vào Tài khoản của mình bằng cách chuyển khoản từ Thẻ ngân hàng thông qua Trung tâm xử lý vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty chấp nhận phương thức này vào thời gian chuyển tiền.
5.3.2. Khách hàng có thể chuyển khoản từ thẻ ngân hàng của hệ thống thanh toán quốc tế, loại được nêu trong Bảng điều khiển của họ.
5.3.3. Khách hàng có thể chuyển tiền từ thẻ ngân hàng được đăng ký chỉ dưới tên của họ. Không chấp nhận chuyển khoản từ thẻ của các bên thứ ba.
5.3.4. Công ty có quyền từ chối số tiền gửi đến vào tài khoản của Công ty tại trung tâm xử lý nếu việc chuyển khoản được thực hiện dưới tên của bên thứ ba. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ gửi lại tiền vào tài khoản ngân hàng từ tài khoản mà số tiền được gửi đi. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản này sẽ do Khách hàng chịu.
5.3.5. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để chuyển khoản. hoặc về những trường hợp dẫn đến lỗi kỹ thuật trong khi chuyển khoản nếu xảy ra không phải do lỗi của Công ty, nhưng do lỗi của trung tâm xử lý hoặc hệ thống thanh toán quốc tế.

6.1. Khách hàng có quyền rút bất kỳ hoặc mọi khoản tiền từ Tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi Yêu cầu rút tiền đến Công ty trình bày lệnh rút tiền của Khách hàng từ Tài khoản của Khách hàng, tuân theo các điều khoản sau đây:
a) Công ty sẽ hoàn tất lệnh rút tiền trong tài khoản giao dịch của Khách hàng chỉ trong khoản số dư Tài khoản của Khách hàng khi hoàn tất lệnh. Nếu số tiền rút của Khách hàng (bao gồm các khoản hoa hồng và các chi phí thanh toán khác theo Quy định này) vượt quá số dư trong Tài khoản của Khách hàng, thì Công ty có thể từ chối lệnh này sau khi giải thích lý do bác bỏ;
b) lệnh rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng phải tuân theo các yêu cầu và giới hạn do luật pháp hiện tại và các quy chế khác của quốc gia mà khoản tiền chuyển khoản được thực hiện đề ra;
c) lệnh rút tiền của Khách hàng từ Tài khoản của Khách hàng sẽ tuân theo các yêu cầu và giới hạn do Quy định này và các hồ sơ khác của Công ty đề ra;
d) số tiền từ Tài khoản của Khách hàng phải được rút vào cùng công cụ thanh toán mà Khách hàng đã sử dụng trước đó để chuyển tiền vào Tài khoản. Công ty có thể hạn chế số tiền rút vào công cụ thanh toán đến số tiền gửi trong tài khoản của Khách hàng từ công cụ thanh toán đó. Công ty có thể tùy ý đề ra các trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này và rút tiền cho Khách hàng vào công cụ thanh toán khác, nhưng Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin thanh toán đối với các công cụ thanh toán khác vào bất kỳ lúc nào, và Khách hàng phải cung cấp thông tin thanh toán đó cho Công ty.

6.2. Yêu cầu rút tiền được hoàn tất bằng cách chuyển tiền vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng bởi Đại lý do Công ty ủy quyền.

6.3. Khách hàng sẽ Yêu cầu rút tiền bằng đồng tiền của tiền gửi. Nếu đồng tiền của tiền gửi khác với đồng tiền chuyển khoản, thì Công ty sẽ chuyển đổi số tiền chuyển khoản sang đồng tiền chuyển khoản với tỷ giá do Công ty thiết lập kể từ khi số tiền được ghi nợ từ Tài khoản của Khách hàng.

6.4. Đồng tiền mà Công ty chuyển khoản vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng, tùy theo đồng tiền Tài khoản của Khách hàng và phương thức rút tiền có thể được hiển thị trên Bảng điều khiển của Khách hàng.

6.5. Tỷ giá chuyển đổi, hoa hồng và các chi phí khác liên quan đến từng phương thức rút tiền do Công ty đề ra và có thể được thay đổi vào bất kỳ lúc nào tùy theo ý kiến của Công ty. Tỷ giá có thể khác với tỷ giá tiền tệ do các cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia cụ thể đề ra và khác với tỷ giá thị trường hiện tại đối với đồng tiền liên quan. Trong trường hợp do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thiết lập, số tiền có thể được rút từ Tài khoản bên ngoài của Khách hàng bằng loại tiền khác với đồng tiền Tài khoản bên ngoài của Khách hàng.

6.6. Công ty có quyền đề ra số tiền rút tối thiểu và tối đa tùy theo phương thức rút tiền. Những giới hạn này sẽ được đăng tải trên Bảng điều khiển của Khách hàng.

6.7. Lệnh này được xem là đã được Công ty chấp nhận nếu được tạo trên Bảng điều khiển của Khách hàng, được hiển thị trong phần Lịch sử thanh toán và trong hệ thống của Công ty để giải thích yêu cầu của khách hàng. Lệnh được tạo ra bằng bất kỳ cách nào khác ngoài được nêu trong điều khoản này sẽ không được Công ty chấp nhận và hoàn tất.

6.8. Tiền sẽ được rút từ tài khoản của Khách hàng trong vòng năm (5) ngày làm việc.

6.9. Nếu số tiền do Công ty gửi theo Yêu cầu rút tiền không vào đến Tài khoản bên ngoài của Khách hàng trong vòng năm (5) ngày làm việc, Khách hàng có thể đề nghị Công ty kiểm tra việc chuyển tiền.

6.10. Nếu Khách hàng có sai sót về thông tin liên lạc khi lập Yêu cầu rút tiền, dẫn đến không thể chuyển tiền vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng, thì Khách hàng sẽ thanh toán khoản hoa hồng để giải quyết tình huống.

6.11. Khoản lợi nhuận của Khách hàng vượt quá số tiền mà Khách hàng đã gửi có thể được chuyển vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng chỉ bằng phương thức mà Công ty và Khách hàng đã thống nhất, và nếu Khách hàng nạp tiền vào tài khoản của mình bằng một phương thức nào đó, Công ty có quyền rút số tiền gửi trước của Khách hàng bằng phương thức tương tự.

7.1. Chuyển khoản ngân hàng.
7.1.1. Khách hàng có thể gửi Yêu cầu rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty chấp nhận phương thức này khi chuyển tiền.
7.1.2. Khách hàng có thể Yêu cầu rút tiền chỉ vào tài khoản ngân hàng được mở dưới tên của mình. Công ty sẽ không chấp nhận và hoàn tất lệnh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bên thứ ba.
7.1.3. Công ty phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Khách hàng theo thông tin có trong Yêu cầu rút tiền nếu đáp ứng các điều kiện trong điều 7.1.2. của Quy định này.
7.1.4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để chuyển khoản ngân hàng.

7.2. Chuyển khoản điện tửr.
7.2.1. Khách hàng có thể gửi Yêu cầu rút tiền bằng cách chuyển tiền điện tử vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty sử dụng phương thức chuyển tiền điện tử khi thực hiện yêu cầu.
7.2.2. Khách hàng có thể Yêu cầu rút tiền chỉ vào tài khoản điện tử cá nhân của mình.
Công ty phải chuyển tiền vào tài khoản điện tử của Khách hàng theo thông tin có trong Yêu cầu rút tiền.
7.2.4. Khách hàng hiểu và công nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để chuyển tiền điện tử hoặc đối với các trường hợp dẫn đến lỗi kỹ thuật trong khi chuyển tiền nếu xảy ra không phải do lỗi của Công ty.

7.3. Công ty có thể tùy ý đề nghị Khách hàng các phương thức rút tiền khác từ tài khoản của Khách hàng. Thông tin này được đăng tải trên Bảng điều khiển.

8.1. Khi nhập thông tin thẻ ngân hàng (thanh toán) của mình, đánh dấu chọn vào ô “Lưu thẻ” và nhấp vào nút xác nhận thanh toán, khách hàng thể hiện sự chấp thuận đầy đủ với các điều khoản và điều kiện “1-Click” (dịch vụ thanh toán định kỳ), và họ ủy quyền cho Công ty và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ghi nợ tổng số tiền mà Khách hàng ủy quyền từ thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng một cách tự động và không cần ủy quyền thêm để nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng tại Công ty mà không cần phải nhập lại thông tin thẻ ngân hàng (thanh toán) của khách hàng, điều này sẽ được cung cấp bởi dịch vụ “1-Click” để nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng tại Công ty.

8.2. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng thư xác nhận sử dụng dịch vụ 1-Click sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail của khách hàng trong vòng hai (2) ngày làm việc.

8.3. Khi sử dụng dịch vụ 1-Click, Khách hàng xác nhận rằng họ là chủ (người dùng được ủy quyền) thẻ ngân hàng có chi tiết được lưu với dịch vụ “1-Click”, và Khách hàng cũng đảm bảo rằng họ sẽ không thực hiện hành động nhằm tranh cãi các khoản thanh toán theo kế hoạch đã được chuyển cho Công ty bằng thẻ ngân hàng nhằm mục đích nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng tại Công ty.

8.4. Khi sử dụng dịch vụ 1-Click, Khách hàng đồng ý chịu mọi chi phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này và mọi chi phí khác (nếu cần), bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản thuế khác nhau, v.v.

8.5. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi khoản thanh toán mà Khách hàng thực hiện để nạp thêm tiền vào tài khoản của khách hàng tại Công ty. Công ty và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ đảm bảo khoản tiền được thanh toán chỉ với số tiền mà Khách hàng nêu cụ thể, và họ sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản tiền thanh toán bổ sung nói trên bởi Khách hàng.

8.6. Sau khi nhấn nút Thanh toán, khoản thanh toán được xem là đã xử lý và thực hiện không thể hủy ngang. Khi nhấn nút xác nhận thanh toán, Khách hàng đồng ý rằng họ sẽ không thể hủy bỏ khoản tiền thanh toán hoặc yêu cầu hủy bỏ. Khi điền vào mẫu thanh toán, Khách hàng xác nhận rằng họ không vi phạm luật pháp của bất kỳ quốc gia nào. Khi điền vào mẫu thanh toán và chấp nhận các điều khoản của phần này, Khách hàng, với tư cách là chủ thẻ ngân hàng (thanh toán), xác nhận rằng họ có quyền sử dụng dịch vụ do Công ty giới thiệu.

8.7. Khi bắt đầu sử dụng trang web và/hoặc trạm giao dịch, Khách hàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân theo quy định của bất kỳ tiểu bang nào mà trang web và/hoặc trạm giao dịch này được sử dụng và xác nhận rằng họ đủ tuổi hợp pháp theo luật pháp của quyền tài phán mà trang web này được sử dụng. Khách hàng xác nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc trái phép nào vi phạm quy định cấm sử dụng trang web và/hoặc trạm giao dịch này. Khi đồng ý sử dụng dịch vụ của trang web và/hoặc trạm giao dịch, Khách hàng xác nhận rằng các khoản thanh toán được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và không có quyền hợp pháp nhận khoản hoàn trả số tiền ghi nợ và/hoặc hàng hóa hoặc khả năng hủy thanh toán. Nếu Khách hàng dự kiến ghi nợ số tiền từ Tài khoản của Khách hàng, họ có thể sử dụng trạm giao dịch.

8.8. Khách hàng xác nhận rằng dịch vụ 1-Click sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Khách hàng hủy bỏ. Nếu Khách hàng dự kiến hủy dịch vụ 1-Click, họ phải thông báo với Công ty về việc đó ít nhất bảy (7) ngày trước ngày dự kiến hủy bỏ dịch vụ 1-Click bằng cách gửi thư hủy bỏ dịch vụ đến help@olymptrade.com. Vào cuối thời gian được hiển thị trong thông báo này, Khách hàng có thể xóa thẻ ngân hàng (thanh toán) khỏi danh sách thẻ đã lưu của khách hàng trên trang Số dư tài khoản khách hàng tại Công ty.

8.9. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về việc từ chối hoặc không có khả năng xử lý dữ liệu thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng hoặc về việc từ chối do không có sự cho phép thanh toán sử dụng thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng từ ngân hàng phát hành gây ra. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc phạm vi dịch vụ của Công ty được trình bày trên trang web. Khi nạp thêm tiền vào tài khoản, Khách hàng phải tuân theo các quy tắc và yêu cầu do Công ty đề ra. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ hoàn tất việc thanh toán và không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc định giá, giá tổng cộng và/hoặc tổng số tiền nào.

8.10. Khách hàng phải theo dõi những thay đổi và cập nhật đối với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ 1-Click được đăng tải trên trang web của Công ty.

8.11. Khách hàng đồng ý liên lạc qua e-mail: help@olymptrade.com

8.12. Nếu không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng phải nhanh chóng ngưng thanh toán và nếu cần, liên lạc trực tiếp với Công ty qua địa chỉ email; help@olymptrade.com